ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Στους πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με τις υπηρεσίες ΥΠΠ που παρέχονται από την PAYDASH Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Οι προαναφερθείσες υπηρεσίες θα αντιστοιχούν σε Πενταψήφιους Κωδικούς παραχωρημένους από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων βάση της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας.

Πέρα από τους χρεώσιμους κατά την λήψη ή την αποστολή πενταψήφιους κωδικούς υπάρχει και ο 54303 που χρησιμοποιείται από όλες τις υπηρεσίες για την αποστολή δωρεάν ενημερώσεων συμπεριλαμβανομένων του κωδικού επιβεβαίωσης, μηνύματος καλωσορίσματος, μηνιαίας ενημέρωσης συνδρομής και άλλων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Υπόκεινται επίσης δυνητικά σε τέλη κινητής τηλεφωνίας. Για αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με τις χρεώσεις, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πίνακα Τελικές Τιμές Μηνυμάτων Συμπεριλαμβανομένων Τελών Κινητής.

Τελικές Τιμές Μηνυμάτων Συμπεριλαμβανομένων Τελών Κινητής

Αρχική τιμή μηνύματος

Με ΦΠΑ 24%

Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού (προ ΦΠΑ) έως 50 Ευρώ

Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού (προ ΦΠΑ) από 50,01 έως 100 Ευρώ

Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού (προ ΦΠΑ) από 100,01 έως 150 Ευρώ

Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού (προ ΦΠΑ) άνω των 150 ευρώ

0,42 / SMS

0,52 / SMS

0,58 / SMS

0,60 / SMS

0,61/ SMS

0,62 / SMS

1,68 / SMS

2,08 / SMS

2,33 / SMS

2,40 / SMS

2,46 / SMS

2,50 / SMS
Στους πίνακες που ακολουθούν έχετε την δυνατότητα να ανατρέξετε σε:

1) Στο σύνολο των υπηρεσιών με χρέωση κατά την λήψη
SMS ( MT BBilling ) ή κατά την αποστολή SMS ( MO BBilling )

2) Συνολική επισκόπηση όλων των ΥΠΠ κωδικών.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Για τις τελικές τιμές των μηνυμάτων συμπεριλαμβανομένων και τυχόν τελών κινητής τηλεφωνίας, συμβουλευτείτε τον πίνακα Τελικές Τιμές Μηνυμάτων Συμπεριλαμβανομένων Τελών Κινητής.Συνολική Επισκόπηση Υπηρεσιών ΥΠΠ PAYDASH

Σύντομος Κωδικός

Όνομα Υπηρεσίας

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χρέωση Υπηρεσίας

Τρόπος Χρέωσης

Υπηρεσία Ενηλίκων

54006

Appspool

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Allurhub

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Allurvideo

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Brickoffers

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Celldatez

Yπηρεσία Γνωριμιών Ενηλίκων

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54006

CellFoodz

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Cellgamez

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Celltrall

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Charm Garden

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Eνηλίκων

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54006

CONTENT4YOU

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

DISCOUNT

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

DLOADHOUSE

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

GAMECORNER

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

GAMER PLANET

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

GAMER WIN

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Gamemob

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

HAHAHAFIT

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

Κατά την Λήψη SMS

54006

HAHAHAVIDEOS

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

HOTXL

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Eνηλίκων

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54006

JOMOBIE

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

KINITO ZONE

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Leadwinners

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Lifestyle4U

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Mobioastro

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

OROSKOPOS

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

PLAYLAND

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

QUIZY

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

QUIZZATOR

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

SIMMPLAY

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

SKILL 365

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Switch2mob

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Tfoodsite

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Trivicell

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Unlimited Games Portal

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Winimi

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Vesper

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Voucher.Digitaun

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54013

GAMEON

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

GAMES MARKET

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

xTubes

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54006

FunGamez

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Modo Games

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Modo Vid

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

QuizBite

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54013

GIRLS TUBE

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54013

Hot Girlz

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54013

Hottest Games Portal

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54013

Play & Win

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54013

The Greek Quiz

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54013

Match Score

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

Appspool

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54017

Leadwinners

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54017

Switch2mob

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

Brickoffers

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

DISCOUNT

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

JOMOBIE

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

GAMEON

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

GIRLS TUBE

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54018

HAHAHAFIT

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

HOTXL

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54018

MDatePass

Yπηρεσία γνωριμιών Ενηλίκων

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54018

Mobioastro

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

MVidPass

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54018

SIMMPLAY

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

SKILL 365

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

Sugar Girls

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54018

Tfoodsite

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

The Greek Quiz

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

Vesper

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

Voucher.Digitaun

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

Winimi

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

FunGamez

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0.52 /SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

QuizBite

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0.52 /SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54023

GR.MOBZII

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54061

Voucher.Digitaub

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54123

Gamesmania

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54123

Mobihub

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54123

Voucherplus

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54123

Quickwin

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54123

Real Girls

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54123

Winhub

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

DLOADHOUSE

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

ACEGAME

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

Allurhub

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

Allurvideo

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

Cellfoodz

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

Celldatez

Yπηρεσία Γνωριμιών Ενηλίκων

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54124

CELLGAMEZ

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

CELLTRAL

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

Charm Garden

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54124

Gamemob

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

Games Mania

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

GR.MOBZII

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

HAHAHAFIT

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

HAHAHAVIDEOS

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

HotGirlz

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54124

Hottest Games Portal

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

Match Score

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

Mobihub

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

Modo Games

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

Modo Vids

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54124

MDatePass

Yπηρεσία Γνωριμιών Ενηλίκων

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54124

Play & Win

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54124

Voucherplus

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54124

Quickwin

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54124

Real Girls

Υπηρεσία Περιεχομένου Ενηλίκων

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54125

BROADCASTFUN

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54125

FITNESSFORYOU

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54125

GAMESAINE

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54125

JUICYWIN

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54125

MOBILEPLAZA

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54125

ΜΟΜΟΧΧΙΟ

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54125

ΜΟΜΟΧΧΙΟ

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54125

QUIZWINNER

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54125

SPARKLEDATE

Yπηρεσία Γνωριμιών Ενηλίκων

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54125

WETPUSSYFUCK

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54213

Appspool

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54213

Mobiastro

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54213

Winimi

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54213

Sugar Girls

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54225

Adsaints

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54225

Click2mob

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54225

Prizeshake

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54341

Space Games

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54341

Space Win

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

ANTI-VIRUS

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

BESTVIPGAMES

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

CLUBMOBEE

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

FUNTIMES

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

GAMEBAR

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

GamesBox

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

GLAMBAR

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54346

GR. MOBZII

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

MFUNZ TRIVIA

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

MUSCLE HEROES

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

PREMIGAMEZ

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

PRIZEMOBI

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

QUJZPORTAL

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

SECRETBOX

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

SHOPVOUCHERS.MOBI

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

VMCOMPS

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

VOD ENTERTAINMENT

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

VOD MILFS

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54346

VOD SPORT

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

VOD TEENS

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54346

VOUCHER.DIGITAUN

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

WIN-PREMIUM

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

XXXGR.MOBZII

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54346

XXXSEXYPLAY

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

NAI

54346

ZUTTOGAMES

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54677

Portalogames

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54677

Yogaforyou

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54752

Game Globe

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54752

Game Zone

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54752

Space Games

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54752

Space Win

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54854

FUNGAMEZ

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54854

QUIZBITES

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXIΣυνολική Επισκόπηση όλων των Κωδικών

Σύντομος Κωδικός

Τρόπος Χρέωσης

Κόστος αποστολής

Κόστος Λήψης

54303

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

0/SMS

54006

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54013

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54017

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54018

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

0,52/SMS

54023

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54061

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54123

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54124

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

0,52/SMS

54125

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54213

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54225

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54341

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54346

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54677

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54752

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54854

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS