ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Στους πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με τις υπηρεσίες ΥΠΠ που παρέχονται από την PAYDASH Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Οι προαναφερθείσες υπηρεσίες θα αντιστοιχούν σε Πενταψήφιους Κωδικούς παραχωρημένους από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων βάση της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας.

Πέρα από τους χρεώσιμους κατά την λήψη ή την αποστολή πενταψήφιους κωδικούς υπάρχει και ο 54303 που χρησιμοποιείται από όλες τις υπηρεσίες για την αποστολή δωρεάν ενημερώσεων συμπεριλαμβανομένων του κωδικού επιβεβαίωσης, μηνύματος καλωσορίσματος, μηνιαίας ενημέρωσης συνδρομής και άλλων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Υπόκεινται επίσης δυνητικά σε τέλη κινητής τηλεφωνίας. Για αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με τις χρεώσεις, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πίνακα Τελικές Τιμές Μηνυμάτων Συμπεριλαμβανομένων Τελών Κινητής.

Τελικές Τιμές Μηνυμάτων Συμπεριλαμβανομένων Τελών Κινητής

Αρχική τιμή μηνύματος

Με ΦΠΑ 24%

Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού (προ ΦΠΑ) έως 50 Ευρώ

Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού (προ ΦΠΑ) από 50,01 έως 100 Ευρώ

Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού (προ ΦΠΑ) από 100,01 έως 150 Ευρώ

Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού (προ ΦΠΑ) άνω των 150 ευρώ

0,42 / SMS

0,52 / SMS

0,58 / SMS

0,60 / SMS

0,61/ SMS

0,62 / SMS

1,68 / SMS

2,08 / SMS

2,33 / SMS

2,40 / SMS

2,46 / SMS

2,50 / SMS
Στους πίνακες που ακολουθούν έχετε την δυνατότητα να ανατρέξετε σε:

1) Στο σύνολο των υπηρεσιών με χρέωση κατά την λήψη
SMS ( MT BBilling ) ή κατά την αποστολή SMS ( MO BBilling )

2) Συνολική επισκόπηση όλων των ΥΠΠ κωδικών.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Για τις τελικές τιμές των μηνυμάτων συμπεριλαμβανομένων και τυχόν τελών κινητής τηλεφωνίας, συμβουλευτείτε τον πίνακα Τελικές Τιμές Μηνυμάτων Συμπεριλαμβανομένων Τελών Κινητής.Συνολική Επισκόπηση Υπηρεσιών ΥΠΠ PAYDASH

Σύντομος Κωδικός

Όνομα Υπηρεσίας

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χρέωση Υπηρεσίας

Τρόπος Χρέωσης

Υπηρεσία Ενηλίκων

54006

Appspool

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

CellFoodz

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

CONTENT4YOU

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

DISCOUNT

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

GAMECORNER

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

JOMOBIE

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Leadwinners

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Lifestyle4U

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Mobioastro

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

OROSKOPOS

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

QUIZY

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

SIMMPLAY

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

SKILL 365

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Switch2mob

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Trivicell

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Unlimited Games Portal

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Winimi

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Vesper

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

Voucher.Digitaun

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54013

GAMEON

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

GAMES MARKET

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

xTubes

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54013

GIRLS TUBE

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54013

The Greek Quiz

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

Appspool

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54017

Leadwinners

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54017

Switch2mob

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

CellFoodz

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

DISCOUNT

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

JOMOBIE

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

GAMEON

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

GIRLS TUBE

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54018

Mobioastro

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

MVidPass

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙ

54018

SIMMPLAY

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

SKILL 365

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

Sugar Girls

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54018

The Greek Quiz

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

Vesper

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

Voucher.Digitaun

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54018

Winimi

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

0,52 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54123

Mobihub

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54123

Winhub

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54213

Sugar Girls

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΝΑΙ

54341

Adsaints

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54346

Click2mob

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54677

Portalogames

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54677

Yogaforyou

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54752

Space Games

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54752

Space Win

Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου

2,08/SMS

Κατά την Λήψη SMS

OXI

54006

MVidPass

Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου

2,08 / SMS

Κατά την Λήψη SMS

ΟΧΙΣυνολική Επισκόπηση όλων των Κωδικών

Σύντομος Κωδικός

Τρόπος Χρέωσης

Κόστος αποστολής

Κόστος Λήψης

54303

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

0/SMS

54006

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54013

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54017

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54018

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

0,52/SMS

54123

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54124

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54213

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54341

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54346

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54677

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54752

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS

54854

ΜΤ Βilling

Απλή χρέωση SMS

2,08/SMS